Projekt unijny - Cukiernia Jagódka

Projekt unijny

Firma Cukiernia „Jagódka” bierze udział w projekcie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 237’342,51 zł co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowanych.

subcategories

subcategories

czar

firma_ozdobnik

Czytaj Więcej